Outsourcing

Outsourcing van uw logistiek

Een groot deel van uw kosten vormt het transport en de op- en overslag kosten. Het kan lonend zijn om dat eens te analyseren. Diverse onderzoeken hebben laten zien dat uitbesteding van uw logistiek naar een professionele vervoerder in veel gevallen efficiënter is dan het in eigen beheer uitvoeren ervan.

Bij het outsourcen van uw logistiek betaalt u alleen voor het uitgevoerde dienstenpakket. Uw vaste kosten worden dus variabel en uw werkkapitaal is vrij beschikbaar in plaats van dat het is geïnvesteerd in mensen en middelen.

Kostenoverwegingen

Salariskosten van chauffeur(s)

Salariskosten beheer en planning

Afschrijving op voertuigen en gebouwen

Verzekeringspremies

Brandstofkosten

Kosten voor reparatie en onderhoud

Lege retour ritten

Niet productieve uren

Regels en voorschriften van de overheid (Rij- en rusttijden wet, Eurovignet, Milieuzones etc).

Kwaliteit en snelheid:

Uiteraard draait het niet alleen om de kosten. Kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid van de dienstverlening zijn net zo belangrijk. Dat ziet u terug in onze werkwijze.

Onze deskundige chauffeurs rijden vast op uw route. Onze logistieke medewerkers voeren de bewerkingen op uw producten perfect uit en door onze voorraadrapportage heeft u nog net zoveel controle als dat u de logistiek in eigen beheer heeft.

Wij houden úw en onze naam hoog!

Wilt u meer informatie of wilt u met ons werken?  Neem dan snel contact met ons op.