Gasmeting

Gecertificeerd gasmeten

Tevens hebben wij door het PBNA gecertificeerd Middelbaar Gasmeetkundige Zeecontainers (MGK) personeel. Om te controleren of uw container veilig de betreden is.

Met dit certificaat is men ook bevoegd om voor derden gasmetingen uit te voeren. Dit kan zowel op onze locatie of een door u te bepalen locatie.